تفاوت پنوماتیک با هیدرولیک

تفاوت پنوماتیک با هیدرولیک

تفاوت پنوماتیک با هیدرولیک برای بررسی تفاوت پنوماتیک با هیدرولیک لازم است که در ابتدا راجع به آن‌ها اطلاعات کافی داشته باشید. 🔶 پنوماتیک: پنوماتیک در صنعت یعنی این که برای انتقال انرژی از هوای فشرده شده استفاده می‌شود؛ در این سیستم‌ها انرژی پنوماتیکی به انرژی مکانیکی تبدیل می‌شود. به منظور اتوماتیک کردن بسیاری از […]